Våra telefontider
Vardagar 08:00 – 17:00
Helgdagar – endast mail

Integritetspolicy

Allmänt

I denna integritetspolicy anges hur Starcycle AB samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

 

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

Starcycle AB, org.nr. 556993-0521, Bergkällavägen 34, 192 79 Sollentuna. (”Starcycle” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter från kunder inhämtas muntligen via telefon eller mail alternativt skriftligen via offertförfrågan på vår hemsida. Kunduppgifter kan kompletteras via vårt ekonomisystem Fortnox för att inhämta folkbokföringsuppgifter.

 

Hur länge sparar vid dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi anser är nödvändigt för fakturaunderlag eller framtida bokningar alternativt när du meddelar oss att du ej önskar att vi sparar dina uppgifter längre.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid bokning av våra tjänster så beroende på tjänst kan vi komma att dela dina personuppgifter med Skatteverket. Du kan även komma att få relevanta utskick från oss beroende på vad för typ av tjänst du anlitat oss för. Du kan avregistrera dig från våra utskick eller meddela oss att du ej önskar få utskick från oss.

 

Rutiner vid ett dataintrång

Om ett dataintrång sker där personuppgifter riskeras att lämnas ut till orätta händer ska Starcycle göra följande åtgärder:

– Underrätta Datainspektionen inom 72h efter det att överträdelsen har upptäckts.

– Informera våra kunder om intrånget

– Dokumentera intrånget och skriva rapport om händelseförloppet

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register.Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem. Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Starcycle AB, Bergkällavägen 34, 192 79 Sollentuna, info@starcycle.se, 08-121 529 99.

Den här hemsidan använder sig av cookies.