Våra telefontider
Vardagar 08:00 – 17:00
Helgdagar – endast mail

Miljöpolicy

En stor del i vår verksamhet är att värna om miljön på så många sätt det går.

Vårt stora miljöfokus genomsyrar allt vi gör. Starcycle med personal utvecklar ständigt nya arbetssätt för att förebygga och minska miljöpåverkan.

Reco är Sveriges största oberoende omdömessajt.

Starcycle har nu 11 år(!) i rad varit rekommenderat företag hos Reco.

Återanvändning

Genom att vår personal har stor kunskap inom miljösortering samt att vi utbildar ny personal hur material sorteras upp korrekt gör att allt vi hämtar upp som inte går att skänka vidare hamnar där det ska på ett miljömässigt korrekt sätt.

Personal och internt miljöarbete

Starcycle som arbetsgivare strävar efter att all personal ska ha en god och positiv arbetsmiljö och arbetsuppgifter som dessa finner meningsfulla och stimulerande. All personal har fullgoda arbetskläder efter väder samt arbetar med den bästa utrustningen för att minska påfrestande lyft och skador. Vid möten tas miljö, hållbarhet och förebyggande åtgärder upp i syfte att engagera och involvera all personal till ett aktivt miljöarbete på och undanför kontoret. Att återvinna, sopsortera och använda miljömärkta produkter och förbrukningsvaror ser vi som en självklarhet.

För mer information om vårt miljöarbete kontakta vår VD Marcus Hedin

Återvinning

Vår strävan är att alltid att skänka vidare så mycket vi kan av de saker vi hämtar. Vi arbetar aktivt med att hitta fler samarbeten inom välgörenhet och ideella föreningar dit vi kan skänka saker vidare. Det som kan återanvändas är en stor fördel utifrån ett miljö- och samhällsperspektiv.

Transporter och logistikplanering

Genom en effektiv logistikplanering gör vi vårt för att minska den negativa miljöpåverkan. Vi jobbat aktivt med att sett till volym och vikt maximera lasten så mycket det går i våra lastbilar. Vi planerar våra rutter geografiskt så inga onödiga transportsträckor körs samt uppmanar vår personal att köra miljövänligt.

Anlita oss

Skicka en offertförfrågan här.

Den här hemsidan använder sig av cookies.